FÄLTREGLEMENTE

Studera reglementet noga och anmälan enligt länken nedan.

• Inför deltagande skall deltagande trupper, enskilt anmält sitt deltagande enligt inbjudan
• Samtliga krigsmän eller lottor skall anmäla sin ankomst, inskrivning sker i matsalen.
• Vi har en strikt policy att deltagare skall vara minst 18 år gamla (Vissa specialfall tillåts om målsman deltar och har uppsikt)
• Uniform är Svensk fältuniform för WWII manskap, typ m/39 eller enligt överenskommelse med övningsledning (övriga nationaliteter bör ha en ansvarig för korrektheten).
• Övningsledningen äger rätten att avvisa den eller de som ej följer fältreglementet
• Alkohol får endast förtäras på kvällstid under förbrödringen
• Sjvman samt brytpunkt för ambulans utses av övningsledningen. Information om detta sker vid första uppställningen
• Fotografering för publicering på internet kan förekomma under hela helgen, vill man inte synas på bild så säg till vid ankomst.

Tygmtrl.
• Endast vapenmodeller använda av arméer i Europa under perioden 1939-45
• Vapnen är personliga och skall styrkas med licensinnehav
• På vapnen skall lösskjutningsannordning apteras vid ankomst, om annat än “blanks” skall brukas
• Endast blanks eller lösplugg får finnas i utrustningen
• Skarp ammunition får ej medföras till träffen

Kostnader:
• Deltagaravgift 250 kr skall betalas till Gästrike militärhistoriska förening på konto 169-6590, alternativt Swish 123 417 64 67, anmälan är inte komplett innan pengarna sitter på kontot. I avgiften ingår mat från torsdag middag till söndag frukost, det blir 8 mål mat.
(För våra norska vänner så skall det betalas via Kjetil, som är vår ambassadör i Norge)
• Införskaffning av Ammunition är eget ansvar.
Sista anmälningsdag 2023-09-02
Instruktion om förläggning, mathållning mm kommer att meddelas via mejl i början september.

Nu är det bara anmälan kvar.
Är man inte anmäld så har vi svårt att planera eventet.