FÄLTREGLEMENTE

Studera reglementet noga och anmälan enligt länken nedan.

• Inför deltagande skall deltagande trupper, enskilt anmält sitt deltagande enligt inbjudan
• Samtliga krigsmän eller lottor skall anmäla sin ankomst, inskrivning sker i matsalen.
• Vi har en strikt policy att deltagare skall vara minst 18 år gamla (Vissa specialfall tillåts om målsman deltar och har uppsikt)
• Uniform är Svensk fältuniform för WWII manskap, typ m/39 eller enligt överenskommelse med övningsledning (övriga nationaliteter bör ha en ansvarig för korrektheten).
• Övningsledningen äger rätten att avvisa den eller de som ej följer fältreglementet
• Alkohol får endast förtäras på kvällstid under förbrödringen
• Angivna mattider skall hållas, kommer man sent så finns det ingen garanti för att det finns mat.
• Sjvman samt brytpunkt för ambulans utses av övningsledningen. Information om detta sker vid första uppställningen
• Fotografering för publicering på internet kan förekomma under hela helgen, vill man inte synas på bild så säg till vid ankomst.

Tyg mtrl.
• Endast vapenmodeller använda av arméer i Europa under perioden 1939-45
• Vapnen är personliga och skall styrkas med licensinnehav
• På vapnen skall lösskjutningsannordning apteras vid ankomst, om annat än “blanks” skall brukas
• Endast blanks eller lösplugg får finnas i utrustningen
• Skarp ammunition får ej medföras till träffen

Kostnader:
• Deltagaravgift 250 kr skall betalas till Gästrike militärhistoriska förening på konto 169-6590, alternativt Swish 123 417 64 67, anmälan är inte komplett innan pengarna sitter på kontot. I avgiften ingår mat från torsdag middag till söndag frukost, det blir 8 mål mat.
(För våra norska vänner så skall det betalas via Kjetil, som är vår ambassadör i Norge)
• Införskaffning av Ammunition är eget ansvar.
Sista anmälningsdag 2024-09-01
Instruktion om förläggning, mathållning mm kommer att meddelas via mejl i början september.

Om du får förhinder så är det viktigt att du anmäler detta i så god tid som möjligt!
Avanmälan görs enklast genom att svara på mejlet som du får vid anmälan.


Nu är det bara anmälan kvar.
Är man inte anmäld så har vi svårt att planera eventet.