BEREDSKAP VÄRMLAND, 1944-45

Gästrike militärhistoriska förening inbjuder till en helg på Brattforsheden på krigsflygfält 16 med omgivningar

Under avslutningen av andra världskriget förberedde sig de ockuperade länderna för axelmakternas sammanbrott varvid norska förband skapades i hemlighet bl.a. i Sverige med hjälp av de allierade och även av det neutrala Sverige.

Planer för inbrytning i Norge gjordes längs norska gränsen.
En hemlig flygbas skapades bl.a. på F21 Kallax i Luleå för att kunna ta trupper och materiel till Norge, Operation Where and When.
Gjordes samma planer för KF 16? Sannolikt skulle alla resurser kunna nyttjas. Vad kan hända om den tyska militärledningen får information om uppladdningen i Sverige? Att slå till först, överraskande och hårt ger övertag. Vilka händelser kan ha skakat området?

Flyende tyskar med landsmän tätt förföljande dem. Norska nyutbildade polititrupper angelägna att få göra en insats, Ryska krigsfångar som lyckats fly och anslutit sig till norska motståndsrörelsen, Amerikaner på uppdrag att säkra områden för aktioner i Norge likt de fallskärmstrupper som felaktigt hoppade över Sverige. Svenska beredskaps soldater som upprätthåller “neutraliteten” i detta område som ligger mitt alla händelsers möjliga väg.

Farhågorna att de tyska styrkorna drar sig ur och nyttjar den brända jordens taktik i Norge är överhängande varför de svenska trupperna med hjälp av polititrupperna förbereder sig för att ingripa och stoppa en eventuell ödeläggelse i Norge som kan riskera att sprida sig in i Sverige.

Väl mött alla intresserade, många olika reenactorinriktningar passar in här, för mer info kontakta gärna ansvariga.

För att deltaga så läs fältreglementet och sedan vidare till anmälan.
Är man inte anmäld så har vi svårt att planera eventet.