Om detta evenemang

Detta är ett årligt återkommande evenemang arrangerat av Gästrike Militärhistoriska Förening tillsammans med Nerike-Wermlands Regemente samt Krigsflygfält 16